Trên Android


1 BƯỚC 1: Quét mã QRCode hoặc truy cập tại đây để tải ứng dụng.
2 BƯỚC 2: Quá trình tải xuống hoàn tất > Ấn vào file vừa tải về.
3 BƯỚC 3: Ấn “Cài đặt” để cài đặt ứng dụng.
4 BƯỚC 4: Hoàn tất cài đặt. Ấn “Mở” hoặc ấn vào logo Ứng dụng trên màn hình để mở ứng dụng.