THỐNG KÊ

(Tiện ích thống kê những con số về nhiều nhất trong Jackpot)


1 BƯỚC 1: Trên giao diện ứng dụng, ấn vào mục “Tiện ích” > Chọn “Thống kê”.
2 BƯỚC 2: Chọn loại sản phẩm & thời gian cần thống kê > Ứng dụng hiển thị kết quả.