TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Kết quả”.
2 BƯỚC 2: Chọn loại sản phẩm, ngày quay, kỳ quay cần tra cứu kết quả.
3 BƯỚC 3: Xem kết quả chi tiết.