XU HƯỚNG

(Tiện ích thống kê những bộ số được mua nhiều nhất)


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Tiện ích” > Chọn “Xu hướng”.
2 BƯỚC 2: Lựa chọn Trò chơi cần tra cứu.
3 BƯỚC 3: Chọn hình thức tra cứu & kỳ quay để cập nhật xu hướng chọn số.